Sollentuna Trädgårdsgille ställer ut på STHLMS Trädgårdsmässa

Fredag 24 – söndag 26 mars, Kistamässan

 

Sollentuna Trädgårdsgille ställer som vanligt ut på STHLMS Trädgårdsmässa i Kista för att presentera föreningen och sälja medlemmarnas hemodlade plantor.

 

Vill du sälja växter så ska du höra av dig till Åsa Lundgren på telefon 070- 250 94 46.

 

 

Trädgård som läkande kraft, Ulla Friberg

Torsdag 27 april kl. 19.00, Amorinasalen, Sollentuna Centrum

 

Trädgårdsdesigner och trädgårdsmästare Ulla Friberg kommer att prata om trädgården som en helande kraft för både kropp och själ. Ulla har använt detta i sitt skapande av många trädgårdar vid omvårdnadsboenden och företag. Forskning visar på att upplevelsen av gröna områden stimulerar kroppen och ökar motståndskraften mot sjukdomar. Naturen verkar avstressande och påverkar puls, blodtryck och muskelspänningar till det bättre.

 

Vi får tips om hur vi skapar en oas där vi kan få avkoppling och stimulans både fysiskt och psykiskt.

 

Detta föredrag följs senare upp med ett studiebesök i Skogas trädgård i juni.

 

Kaffepaus med lotteri. Entré 100 kr för icke-medlemmar. OBS Glöm inte medlemskortet.

 

Hitta till Amorinasalen

Reportage

 

Sara Bäckmo bjöd på helt fantastisk odlingsinspiration på temat "En enkel odling - Skillnadens trädgård. Två fullmatade och givande timmar inför en fullsatt salong den 13 mars.

 

Reportage kommer - så länge kan du hitta mer på Saras blog skillnadenstradgard.se.

 

 

2017-02-21

Årsmöte 2017

Sollentuna Trädgårdsgille höll sitt årsmöte den 21 februari 2017. Mötet var välbesökt, och årsmötesförhandlingarna var som vanligt väl förberedda och klarades av med bravur. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 och presenterade en budget i balans för 2017.

 

Den stora förändringen av styrelsen i år är att Lotta Erdelyi valde att avgå. Lotta har suttit i styrelsen i många år, i mer än 5 år som ordförande/vice ordförande. Ny i styrelsen 2017 blir Maria Sundström som valdes in som ersättare på ett år.

 

Läs mer i reportaget.

 

Trädgårdsmästarens anteckningar, André Strömqvist

 

Föredraget var till största delen inspirerat av Andrés nya bok som har undertiteln - En odlares framgångar och misslyckanden. Föredraget gav oss en blandning av odlingstips, fakta om växter och recept. André inledde med att vi skulle tänka oss tillbaka 60 år i tiden och föreställa oss att han var 40 år och gjorde sina anteckningar som trädgårdsmästare.

 

Andrés intresse för växthistoria framgick tydligt i valet av de växter han presenterade, alla odlingsvärda med anor långt bak i tiden. En viktig del i odling är att ta vara på skörden. André gick igenom några metoder såsom torkning, användning av socker och mjölksyrning. Komposten har givetvis en viktig roll och André komposterar allt – till och med textilier – ett lakan försvinner på en säsong.

 

Ett engagerat föredrag med stor mysfaktor!

 

Läs mer i det fylliga reportaget.

 

 

Frågor om föreningen: info@sollentunatradgard.se

Anmäl din e-post: epost@sollentunatradgard.se

Frågor om hemsidan webb@sollentunatradgard.se

Vår- och sommarprogram som .pdf

 

Vår-sommarprogram

 

Fredag 24 – söndag 26 mars

Sollentuna Trädgårdsgille ställer ut på STHLMS Trädgårdsmässa

 

Torsdag 27 april kl. 19.00

Trädgård som läkande kraft, Ulla Friberg

 

Lördag 20 maj kl. 11-16

Överbydagen

 

Måndag 29 maj kl. 18.00 Växtkalas hos Lena Boström

 

Datum meddelas senare Handla perenner på Ängsäter

 

Torsdag 1 juni kl. 19.00

Trädgårdsbesök i Skogas trädgård - en trädgård för kropp och själ

 

Söndag 2 juli kl. 10.00

Utflykt till Linné-trädgårdarna i Uppsala

 

Söndag 6 augusti

Trädgårdsbesök hos Kenneth Nilsson

mer information kommer

 

En lokalförening inom